วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Eraser มือโปรลบข้อมูล กู้คืนไม่ได้

Eraser มือโปรลบข้อมูล กู้คืนไม่ได้


Eraser เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลเช่นเดียวกันกับโปรแกรม Action@Killdisk คือ เมื่อลบไฟล์ไปแล้วจะไม่สามารถใช้โปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลต่าง ๆ กู้ไฟล์ที่ถูกลบไปได้ แต่่ Eraser มีความสามารถในที่จะลบไฟล์เพียงบางไฟล์ที่เราต้องการได้, ตั้งเวลาให้ลบข้อมูลได้, เลือกพื้นที่ที่จะลบข้อมูลได้ เช่น เลือกให้ลบข้อมูลใน Recycle Bin ในเวลาที่ต้องการ

หากคุณมีข้อมูลที่มีความลับ แต่จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น โดยที่การสร้างรหัสผ่านไม่สามารถปกป้องข้อมูลได้ Eraser เป็นอีกทางเลือก เมื่อป้องกันไม่ได้ก็ทำลายข้อมูลเพื่อไม่ให้คนอื่นนำไปใช้

Web : eraser.heidi.ie

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น