วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทำงานเร็วกว่าด้วยคีย์ลัดบน Windows

ทำงานเร็วกว่าด้วยคีย์ลัดบน Windows

จะ สะดวกกว่าไหมครับถ้าเราไม่ต้องลากเมาส์ตามหาไอคอน เราเพียงแค่กดคีย์ที่ตั้งไว้ก็สามารถเปิดโปรแกรมที่ต้องการได้ในทันที แรก ๆ อาจไม่สะดวกแต่เมื่อใช้จนชินแล้วก็จะง่ายและเร็วขึ้นด้วยครับ มาดูกันครับว่าทำอย่างไร เริ่มต้นที่คีย์ลัดเข้าโปรแกรมที่เราต้องการกันก่อน

 1. คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมที่ต้องการทำคีย์ลัด แล้วเลือก Properties
 2. ที่ช่อง Shortcut Key ให้กด Ctrl + Alt + ตัวอักษรที่ต้องการ หรือ Shift + อักษรที่ต้องการ
 3. กด OK ก็จะสามารถใช้งานคีย์ลัดเข้าโปรแกรมที่เราต้องการได้ครับ
 4. ทดลองได้โดยกด Ctrl + Alt หรือ Shift ค้างไว้แล้วกดอักษรที่เราตั้งไว้ โปรแกรมที่เราต้องการก็จะเปิดขึ้นมาครับ


คีย์ลัดที่ใช้ในการทำงานทั่วไป

สำหรับ Windows XP, Vista และ 7
 • Windows key + E = เปิดหน้าต่าง Explorer
 • Windows key + R = เปิดกล่องคำสั่ง Run
 • Windows key + F = เปิดการค้นหา
 • Windows key + L = ล็อคคอมพิวเตอร์
 • Windows key + D = ซ่อนหรือแสดง Desktop
 • Windows key + M = ย่อหน้าต่างทั้งหมด
 • Windows key + Shift + M = ขยายหน้าต่างทั้งหมด
 • Alt + F4 = ปิดหน้าต่างหรือโปรแกรมที่ทำงานอยู่


ใน Windows Explorer

 • Shift + Delete = ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ทิ้งแบบถาวร ( กู้คืนจาก Recycle Bin ไม่ได้ )
 • Alt + Enter = แสดงรายละเอียดของ Properties
 • F2 = เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
 • F4 = แสดงเมนูใน Drop-Down List
 • F5 = รีเฟรชหน้าจอที่ใช้งานอยู่
 • Ctrl + A = เลือกวัตถุทั้งหมดในหน้าต่าง
 • Ctrl + C = คัดลอก (Copy)
 • Ctrl + X = ตัด (Cut)
 • Ctrl + V = วาง (Paste)
 • BackSpace = ย้อนขึ้นไปยังโฟลเดอร์ในระดับสูงกว่า
 • Ctrl + คลิกที่ไฟล์ = เลือกหลายไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต่อเนื่องกัน
 • การสร้างชอร์ตคัตของไฟล์ ให้กด Ctrl + Shift ค้างเอาไว้ ขณะลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง
 • กรณีต้องการคัดลอกไฟล์ในไดรฟ์เดียวกัน ให้กด Ctrl ค้างเอาไว้
 • กรณีต้องการย้ายไฟล์ในคนละไดรฟ์ ให้กด Shift ค้างเอาไว้
 • Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + PrintScreen เปิดใช้งานโหมด High contrast
 • Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 ปิดหน้าต่างเอกสารที่ใช้งานอยู่ (กรณีเปิดหลายเอกสารในแอพพลิเคชั่นเดียวกัน)
 • กด Shift ค้างไว้เมื่อใส่แผ่นซีดี = ยกเลิกการเล่นแบบอัตโนมัติ (Auto Play)
 • Ctrl + Shift + Esc = เปิดหน้าต่าง Task Manager
 • Alt + PrintScreen = บันทึกหน้าจอของหน้าต่างที่ใช้งานให้เป็นรูปภาพ


สำหรับ Windows Vista หรือ 7

 • Windows Key + U = เปิด Ease of Access CENTER
 • Windows Key + X = เปิด Mobility CENTER
 • Windows Key + Tab = สลับหน้าต่างแบบ Aero
 • Windows Key + SPACEBAR = แสดง Sidebar และ Gadgets ทั้งหมด
 • Windows Key + G = เลือกสลับไปยัง Gadgets แต่ละตัว
 • ใน Windows Explorer กด Alt + Up เพื่อย้อนขึ้นไปหนึ่งระดับ หรือกด Alt + (ปุ่มลูกศรซ้ายขวา) แทนการคลิก Back หรือ Forward

สำหรับ Windows 7
 • Windows Key + P = เลือกแสดงผลใน Projector
 • Windows Key + S = ใช้งาน OneNote Screen Clipping
 • Windows Key + Home = ย่อทุกหน้าต่างที่ไม่ได้ Active อยู่
 • Windows Key + (ปุ่มลูกศรขึ้น) = ขยายหน้าต่างปัจจุบันให้เต็มจอ
 • Windows Key + (ปุ่มลูกศรลง) = ลดขนาดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่หรือย่อให้เล็กที่สุด
 • Windows Key + (ปุ่มลูกศรซ้ายขวา) = ทำให้หน้าต่างย้ายไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอ
 • Windows Key + (ปุ่ม +/-) = ซูมหน้าจอเข้า/ออก ตามลำดับ
 • Windows Key + (ปุ่มหมายเลข 1, 2, 3…) = รันแอพพลิเคชั่นบนทาส์กบาร์ตามตำแหน่ง
 • Windows Key + T = ดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมบนทาส์กบาร์ 
 • กดปุ่ม Shift พร้อมกับคลิกโปรแกรมบนทาส์กบาร์เป็นการเปิดหน้าจอใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ


สำหรับชุดโปรแกรม Office
 • Ctrl + Z = Undo
 • Ctrl + Y = Redo
 • Ctrl + B = ทำตัวหนา
 • Ctrl + U = ทำตัวขีดเส้นใต้
 • Ctrl + I = ทำตัวเอน Italic
 • Ctrl + F = ค้นหาคำที่ต้องการ
 • Ctrl + P = สั่งพิมพ์เอกสาร
 • Ctrl + S = บันทึกเอกสาร
 • Ctrl + Shift + A = ทำให้ตัวอักษรที่เลือกกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (Word)
 • Ctrl + BACKSPACE = ลบทั้งคำจากด้านท้าย (Word)
 • Ctrl + Shift + (ปุ่ม+) = แทรกแถวหรือคอลัมน์ (Excel)
 • Tab = เลือกไปยังเซลล์ถัดไปในแถวเดียวกัน (Excel)
 • Ctrl + M = แทรกสไลด์หน้าใหม่ (PowerPoint)


สำหรับ Internet Browser (อาจใช้ไม่ได้ผลกับบราวเซอร์บางตัว)
 • Alt + Enter เปิดหน้าเว็บหรือผลการค้นหาในแท็บใหม่
 • Alt + Home ไปยังหน้าโฮมเพจ
 • Alt + (ปุ่มลูกศรซ้ายขวา) เลือกไปที่หน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป
 • Ctrl + 0 ยกเลิกการซูมหน้าเว็บ
 • Ctrl + E ไปยังช่องค้นหา
 • Ctrl + F ค้นหาข้อความในหน้าปัจจุบัน
 • Ctrl + F5 รีเฟรชหน้าเว็บ กรณีที่ข้อมูลไม่ยอมอัพเดต
 • Ctrl + H เปิด History
 • Ctrl + (ปุ่ม+/-) ซูมหน้าจอเข้า/ออก
 • Ctrl + P พิมพ์หน้าเว็บ 
 • Ctrl + N เปิดหน้าต่างใหม่
 • F11 เปิด/ปิดการชมแบบเต็มจอ
 • Ctrl + Alt + F4 ปิดแท็บที่เหลือทั้งหมด ยกเว้นที่กำลังดูอยู่
 • Ctrl + คลิกที่ลิงก์ = เปิดหน้าเว็บในแท็บใหม่ (แบบ Background)
 • Ctrl + Shift + คลิกที่ลิงก์ = เปิดหน้าเว็บในแท็บใหม่ (แบบ Foreground)
 • Ctrl + Tab สลับระหว่างแต่ละแท็บ
 • Ctrl + W ปิดแท็บที่ใช้งานอยู่
 • Ctrl + (ปุ่มหมายเลข 1-8) = เลือกไปยังแท็บลำดับต่างๆ
 • F6 = เลือกข้อความใน Address Bar
 • Ctrl + Enter = เพิ่ม “www.” และ “.com” หน้าและหลังข้อความที่พิมพ์ใน Address Bar และ เปิดเว็บไซต์นั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น