วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

คลื่นยัก ขนาดใหญ่ที่สุด

แห่ดูค คลื่นยัก ขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ 8 ปี เสียชีวิตทุกปี


 
ปรากฏการณ์คลื่นยักษ์แม่น้ำมณฑลเจ้อเจียง ได้รับความสนใจจากชาวจีนทั้งประเทศ จนสถานี
โทรทัศน์ซีซีทีวีต้องถ่ายสด โดยเริ่มตั้งแต่เวลาที่เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์นี้กินเวลานานประมาณ 3
ชั่วโมง โดยมีผู้สนใจประมาณ 1.5 แสนคน เกาะรั้วริมถนน เพื่อเฝ้าชมปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้
ชิด ทุกๆ ปีหลังพ้นเทศกาลไหว้พระจันทร์ จะเกิดคลื่นยักษ์บริเวณปากแม่น้ำเฉียนถังใกล้เมืองเจ้อ
เจียง ซึ่งในปีนี้ถือว่าคลื่นยักษ์มีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ 8 ปี คลื่นลูกใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 3.5 เมตร
       

ทั้งนี้ปรากฏการณ์คลื่นยักษ์ในแม่น้ำ สามารถพบเห็นได้ทั่วโลก ส่วนแม่น้ำเฉียนถังแห่งนี้ ถือเป็น
จุดที่คลื่นใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ความรุนแรงของคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเคยทำให้มีผู้เสียชีวิตไป
แล้วหลายคน ครั้งร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2536 ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 19 คน และในปีนี้ทางการจึง
นำหุ่นมาตั้งไว้ เพื่อสาธิตให้ประชาชนเห็นถึงอานุภาพของคลื่นยักษ์ จะได้ระมัดระวังไม่อยู่ใกล้
ชายฝั่งมากเกินไป
กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เปียกโชกจากคลื่นลูกโตความสูงถึง 3.5 เมตร ที่ซัดเข้ามาจากแม่น้ำเฉียนถัง
ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียง ที่ไหลออกทะเลที่อ่าวหังโจว ทางตะวันออก
ของประเทศจีน ทั้งนี้ กล่าวกันว่า ทุกปีในวันที่ 16 เดือน 8 ตามปฏิทินจีนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน
การมาชม “คลื่นแม่น้ำเฉียนถัง” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นทะเลโถมผ่านปาก
แม่น้ำ ที่เป็นรูปปากแตรเข้ามา ทำให้เกิดคลื่นใหญ่ระลอกแล้วระลอกเล่า

เกิดจากปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง ได้รับอิทธพลจากดวงจันทร์
เรียก tidal wave ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะเหมือนปากเเตร
การอัดตัวของคลื่นจึงรุนเเรง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น