วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

แปลง ไฟล์เป็น เอ็กเซล

PDF To Excel Converter อีกหนึ่งโปรแกรมแปลงไฟล์ pdf เป็น xls สำหรับโปรแกรมตัวนี้เป็นฟรีแวร์ โดยสามารถแปลงไฟล์ pdf ที่แปลงมาจาก Ms Excel แล้วต้องการแปลงกลับไปเป็น Excel สำหรับการใช้งานไม่มีอะไรยุ่งยากครับ ขั้นตอนเหมือนโปรแกรมแปลงไฟล์ทั่วไป ลองดาวน์โหลดไปใช้ดูสำหรับท่านที่กำลังต้องการโปรแกรมแปลงไฟล์ pdf to xls


Convert PDF to Excel

- Convert PDF to Excel XLS format, you can edit PDF forms in MS Excel.

Full Conversion

- PDF To Excel Converter will not only convert forms, but also keep all PDF text into Excel result file.

Easy To Use

- With PDF To Excel Converter, you can convert PDF to Excel in only 3 Clicks.

Fast Conversion

- PDF To Excel Converter conversion engine is 160% faster than other PDF converters.

Batch Mode

- You can convert hundreds of PDF documents to Excel XLS files with batch mode.
ตัวอย่างการแปลงไฟล์

Download PDF to XLS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น