วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

Theme ใหม่!..โครตแหล่มสำหรับ Windows 7

Theme ใหม่!..โครตแหล่มสำหรับ Windows 7


เว็บไซต์ Microsoft ได้ปล่อย Theme ใหม่สำหรับ Windows 7 ออกมาเอาใจแฟนๆ Windows 7 ใหม่ทั้งหมด 34 รูปแบบ ซึ่งเป็น Theme ที่ออกแบบโดยลูกค้า และผู้สนับสนุนของ Microsoft เอง รวมไปถึง Theme ที่ออกแบบสำหรับแต่ละประเทศนั้นๆ ด้วยครับ (เสียดายยังไม่มี Theme ของไทย) ทั้งนี้ Theme ดังกล่าวสามารถโหลดได้ฟรีๆ สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 รวมทั้งโหลดฟรี Wallpaper และ Gatget ในเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยครับ
To change parts of a theme
1.Open Personalization by clicking the Start button Picture of the Start button, and then clicking Control Panel. In the search box, type personalization, and then click Personalization.
2.Click the theme that you want to change to apply it to your desktop.
3.Do one or more of the following:
* To change the background, click Desktop Background, select the check box for the image that you want to use, and then click Save changes.
* To change the color of window borders, click Window Color, click the color that you want to use, adjust the intensity, and then click Save changes.
* To change the sounds for the theme, click Sounds, click an item in the Sound Schemes list, and then click OK.
* To add or change a screen saver, click Screen Saver, click an item in the Screen saver list, change any settings that you want to change, and then click OK.
ดาวน์โหลด : 34 Windows 7 Theme & Wallpaper

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ohodownloads.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น